Termékek

Jelen Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy a Smart Electronic Kft. (www.apcsmart.hu)   (későbbiekben Smart webáruház) felhasználói által a szoftver használata során megadott, a rendszer üzemeltetői számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket, szabályokat meghatározza.

Jelen nyilatkozat hatálya kizárólag a Smart webáruház használatához szükséges, az adminisztrátor rendelkezésére hozzáférhető adatokra terjed ki. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki közvetlenül a rendszerben, illetve a szoftver közvetítésével, önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét.

Adatok

A Smart webáruház rendszer bizonyos szolgáltatásai csak előzetes felhasználói regisztrációt követően vehetőek igénybe. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A felhasználói regisztráció során megadott adatok közül kizárólag a név, és az e-mail cím tekinthető személyes adatnak.

Az adatkezelés célja

Smart webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy  Smart Electronic Kft. a kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság

A Smart webáruház üzemeltetője törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a rendszer számítástechnikai eszközeinek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az adatbázisban tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Hozzáférés és adatmódosítás

A felhasználó által megadott személyes adatok egy részét a Smart webáruház adminisztrátora módosítani tudja. A változtatásokat a rendszer nyomon követi.

Adatok törlése

A felhasználó a személyes adatok zárolását, azokhoz való nyilvános hozzáférés megszüntetését bármikor kérheti a Smart webáruház adminisztrátortól.

Az adattárolás időtartama

hírlevelek esetébe a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,

a vásárlások tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Biztonság

A Smart webáruház üzemeltetője által használt technikai és szervezeti biztonsági előírások védelmet nyújtanak a személyes adatok manipulálása, adatvesztés és illetéktelen hozzáférés ellen. A felhasználó által az adatkezelőnek megadott személyes adat harmadik fél számára nem hozzáférhető.